O MUZEJU

LAPIDARIJ U STONU

„Lapidarij“ u Biskupskoj palači u Stonu je jedna od bogatijih zbirki srednjovjekovne umjetnosti na jugu Hrvatske. Specifičan geografski položaj i prirodna bogatstva Stona omogućili su život na ovom području davno prije Krista. Uslijed čestih društvenih promjena uvjetovanih seobom naroda, ratovima, potresima, stradale su i mnoge kulturne znamenitosti i vrijedni spomenici, posebno sakralne vrijednosti.

Svećenici i učitelji, među kojima se na poseban način ističu don Ante Dračevac, župnik i Frano Vlašić, počasni konzervator Stona, sredinom XX stoljeća prikupljali su i otkopavali razbacanu građu te u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu i Dubrovačkom biskupijom nastojali otvoriti „Lapidarij“ u prizemlju Biskupske palače. Nažalost, iz nekih razloga ova ideja nije uspjela te je umjetnička građa ostala nesređena u prostoru Biskupske palače.

Ipak, 2015. godine „Lapidarij“ je uređen i otvoren domaćoj i kulturnoj javnosti. Izloženi su kameni pluteji, freske i ornamentika bogate pleterne dekoracije u raznim oblicima koji ilustriraju stvaralaštvo Stona i bliže okolice od rimske antike do novijih povijesnih vremena. Kako je Ston uz neke prekide, do XIX stoljeća jedno od starijih biskupijskih središta na ovom prostoru, vrijedni su ostaci iz ranokršćanskih crkava od kojih su neke i danas u liturgijskoj upotrebi, makar su više puta bivale oštećene i popravljane. Pleterna umjetnost u „Lapidariju“ karakterizira prepoznatljivi slijed i likovnu kulturu iz doba postojanja prve nacionalne države Hrvata. Brojnost sakralnih građevina na području Stona nadilazi mnoge predjele na području gdje su živjeli i žive Hrvati.

U „Lapidariju“ se čuvaju i vrijedne umjetničke slike, razni liturgijski predmeti, stare povelje i tiskane knjige vrijednog povijesnog značaja. Zanimljiv je i relikvijar Kristova križa i krune koji je u Ston donio biskup Bonifacije. On je dao sagraditi i Biskupsku palaču u Stonu. Biskup Bonifacije bio je kustos Svete zemlje i Papin izaslanik za kršćane pod Osmajnlijskom vlašću. Bogat je i izbor zlatnog nakita kojeg su vjernici kao zavjet darivali na ime svecima i svojim crkvama.

Zbirka „Lapidarija“ svjedoči o dugovječnosti Stona i pruža uvid u bogatu kulturnu prošlost kako samog Stona kao središta, tako i nekadašnjeg Zahumlja ili Humske zemlje. Oplemenjuje posjetitelje na način koji na prvi pogled nije uočljiv u samom izvanjskom susretu s ovim pitomim područjem.

20180906_191657

Lapidarij Ston 2018. - Sva prava pridržana